[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/6>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18971/2005/58924>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18971/2005/58925>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18971/2005/58924>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18971/2005/58925>
sisvu:description Osnovna struktura, načela djelovanja, i oblici uporabe računalnih mreža. rasežnost mreže i osnovne tehnologije prijenosa. Mrežni slojevi. Referentni modeli. Mrežni standardi. Fizički sloj mreže. Mediji za prijenos podataka: vrste i osobine. Bežični prijenos. Telefonski sustavi. ISDN. Radiomobilne komunikacije. Komunikacijski sateliti. Elementi dizajna i protokoli sloja prijenosa podataka. Tvorba okvira. Utvrđivanje i ispravljanje grešaka u prijenosu. Kontrola inteziteta protoka. Podsloj za dohvat medija za prijenos podataka. Dodjela kanala za prijenos i protokoli prijenosa. Elementi dizajna mrežnog sloja. Algoritmi za usmjeravanje. Algoritmi za kontrolu zasićenja. Povezivanje različitih mreža (internetworking). Mrežni sloj Interneta (IP protokol). Prijenosni sloj. Adresiranje. Uspostavljanje i oslobađanje veze. Kontrola toka. Multipleksiranje: načela i metode. Obnavljanje komunikacije nakon pada. Prijenosni sloj Interneta (UDP, TCP protokoli). Aplikacijski sloj. Internet aplikacije i njihovi protokoli (elektronska pošta, novinske grupe, World Wide Web, interaktivne aplikacije). Multimedijske komunikacije. Protokol za upravljanje mrežom (SNMP). Sigurnost mreže i sigurnost (zaštita) podataka. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18971>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/6>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18971>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5906/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5907/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance