[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18978/2005/59021>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18978/2005/59022>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18978/2005/59021>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/18978/2005/59022>
sisvu:description Pojam elementa i definicija stroja. Vrste standardiziranih elemenata i jednostavnih mehanizama strojeva. Razvoj i značaj standardizacije u strojogradnji. ISO sustav tolerancija dužinske mjere elementa i sklopa. Elementi kvalitete dijelova i sklopova stroja. Dozvoljeno naprezanje, dimenzioniranje i postupak oblikovanja novog elementa stroja. Pojam konstruiranja i projektiranja tehničke tvorevine. Standardizirani elementi strojeva. Elementi za spajanje: zakovice, zavari, lemovi, lijepljeni spojevi, presani i stezni spojevi, klinovi, zatici, svornjaci, vijci i opruge. Elementi za prijenos snage i konačnog gibanja: osovine, vratila, čepovi, ležaji, spojke, remenski prijenosi, užeta, lanci, tarenice, zupčanici i pužni prijenos. Elementi za protok i reguliranje protoka fluida: cijevi, ventili, zasuni, pipci i brtvenice. Jednostavni mehanizmi za prijenos, pretvaranje i reguliranje gibanja: stapni mehanizam, motorni mehanizam, kočnice i regulatori broja okretaja. Temeljne tehničke tvorevine: alat, mehanizam, aparat, stroj i agregat. Vrste i funkcija strojeva. Struktura radnih strojeva. Najznačajniji nestandardizirani dijelovi strojeva: temelji, postolja ili kućišta, nosači, zamašnjaci i vodilice. Vrste i analiza šest temeljnih vrsta mehaničkih mehanizama: vijčani mehanizam, polužni, kolutni s tarznim i zupčastim kolima, kolutni sa savitljivim elementom ( remen, uže, lanac), bregasti te zaporni mehanizmi (zupčasti i tarni). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18978>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/18978>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5908/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5909/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance