[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19144/2008/176921>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19144/2008/176921>
sisvu:description Po završetku kolegija student će znati osnove farmakologije, značaj prepoznavanja neželjenih i štetnih djelovanja lijekova te brze i odgovarajuće intervencije pri pojavi simptoma anafilaksije, što čini svakodnevicu u radu radiološkog tehnologa. - Osnovne nastavne jedinice: - Opća farmakologija - Antimikrobni lijekovi - Alergijske reakcije - Toksičnost lijekova - Analgetici i farmakologija boli -Primjena lijekova u pojedinim organskim poremećajima (kardiovaskularni, probavni, središnji i autonomni živčani sustav te bubreg) Izvedbeni se program sastoji od sljedećeg: - Osnovni pojmovi farmakologije. Povijest moderne farmakologije. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima. Podrijetlo lijekova. Klasifikacija i nazivlje lijekova. Mjesto djelovanja i načini primjene lijeka. Sudbina lijeka u organizmu. Mehanizam prolaza lijekova kroz membranu. Eliminacija lijekova. Farmakokinetski parametri. - Pojam receptora. Djelovanje lijekova. Molekularni mehanizmi djelovanja lijekova. Čimbenici koji modificiraju djelovanje lijekova. Istovremena primjena više lijekova. Klinička ispitivanja. - Mehanizmi djelovanja antimikrobnih lijekova. Farmakokinetska svojstva antimikrobnih lijekova. Izravni i neizravni inhibitori sinteze nukleinskih kiselina. Mehanizmi rezistencije mikroorganizama. Odabir antimikrobnog lijeka. Sulfonamidi i trimetoprim. Penicilini. Cefalosporini. Antivirusni lijekovi. - Alergijske bolesti (definicija i simptomi). Alergeni. Alergija na lijekove. Pseudoalergijske reakcije. Histamin i njegovi učinci. Anafilaktična i anafilaktoidna reakcija. Klinička slika i terapija izbora anafilaksije. - Neželjena i štetna djelovanja lijekova. Toksičnost etanola. - Definicija boli. Provođenje osjeta boli. Vrste boli. Pojam opioida. Endogeni opioidi. Opioidni receptori. Opioidni i neopioidni analgetici. - Ulkusna bolest. Lijekovi u liječenju ulkusne bolesti. Antiflatulansi. Antikolinergici i spazmolitici. Antiemetici. Laksativi. - Rizični faktori za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Lijekovi u liječenju angine pektoris. Antihipert (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19144>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19144>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17262/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance