[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19145/2007/67869>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19145/2007/67871>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19145/2007/67869>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19145/2007/67871>
sisvu:description Struktura radioloških foto-materijala ovisno o vrsti namjeni i formi Proizvodnja, pakiranje, čuvanje i korištenje foto-materijala Specifične senzitometrijske karakteristike filmova i foto-papira Ovisnost kvalitete radiološkog prikaza o senzitometrijskim karakteristikama i njihov utjecaj na ekspoziciju Kategorizacija, uvjeti korištenja i specifična vrijednost pojedinih vrsta radioloških filmova Teorija i praksa foto-kemijskog procesa Način nadgledanja fotokemijske obrade filmova Teorijski i praktični aspekti automatske strojne obrade eksponiranih filmova Dokumentacijska, tehnička i dijagnostička kvaliteta radiološke snimke (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19145>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19145>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7625/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance