[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19162/2005/47181>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/19162/2005/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/19162/2005/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/19162/2005/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/19162/2005/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19162/2005/47181>
sisvu:description Integralni pristup patobiološkom procesu koji je bit patofiziologije i stavlja u prvi plan bolesnika kao cjelovitu biološku jedinku sa svim svojim nasljednim i stečenim svojstvima, konstitucijom i reaktivnošću, nerazdvojivu s okolinom. Patofiziologija kao povezivanje problema iz medicinske prakse s temeljnim biomedicinskim spoznajama i sagledavanje uzročno-posljedičnog niza patogenetskih mehanizama koji djelovanjem etiološkog čimbenika dovode do očitovanja bolesti. Patofiziologija - integrativni pristup bolesti: - zdravlje i bolest - smrt - opća načela etiologije i patogeneze - poremećaji homeostaze organizma. Oštećenje i prilagodba stanice i substaničnih tvorevina; Poremećaji imunološkog sustava, akutna i kronična upala, bolesti okoliša; Poremećaji energijskog metabolizma, termoregulacija i vrućica Poremećaji prometa vode, elektrolita i acidobazne ravnoteže Patofiziologija boli Šok i poremećaji svijesti Poremećaji građe i funkcije DNK i poremećaji gena Neoplazme Pretilost i poremećaji metabolizma, poremećaji stvaranja, lučenja i djelovanja hormona Ekološka načela i zdravlje Etiološki čimbenici: - kemijski - fizički - biološki. Poremećaji funkcije organa i organskih sustava unutar organizma: - srce i cirkulacija krvi - disanje i pluća - probavni sustav i jetra - bubrezi i izlučivanje mokraće. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19162>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19162>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5980/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance