[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19162/2008/178946>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19162/2008/270127>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19162/2008/276591>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19162/2008/276592>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19162/2008/178946>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19162/2008/270127>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19162/2008/276591>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19162/2008/276592>
sisvu:description Integralni pristup patobiološkom procesu koji je bit patofiziologije i stavlja u prvi plan bolesnika kao cjelovitu biološku jedinku sa svim svojim nasljednim i stečenim svojstvima, konstitucijom i reaktivnošću, nerazdvojivu s okolinom. Patofiziologija kao povezivanje problema iz medicinske prakse s temeljnim biomedicinskim spoznajama i sagledavanje uzročno-posljedičnog niza patogenetskih mehanizama koji djelovanjem etiološkog čimbenika dovode do očitovanja bolesti. ? Patofiziologija - integrativni pristup bolesti: - zdravlje i bolest - smrt - opća načela etiologije i patogeneze - poremećaji homeostaze organizma. ? Oštećenje i prilagodba stanice i substaničnih tvorevina; ? Poremećaji imunološkog sustava, akutna i kronična upala, bolesti okoliša; ? Poremećaji energijskog metabolizma, termoregulacija i vrućica ? Poremećaji prometa vode, elektrolita i acidobazne ravnoteže ? Patofiziologija boli ? Šok i poremećaji svijesti ? Poremećaji građe i funkcije DNK i poremećaji gena ? Neoplazme ? Pretilost i poremećaji metabolizma, poremećaji stvaranja, lučenja i djelovanja hormona ? Ekološka načela i zdravlje ? Etiološki čimbenici: - kemijski - fizički - biološki. ? Poremećaji funkcije organa i organskih sustava unutar organizma: - srce i cirkulacija krvi - disanje i pluća - probavni sustav i jetra - bubrezi i izlučivanje mokraće. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19162>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19162>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17298/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance