[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19172/2005/47165>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19172/2005/47165>
sisvu:description Sadržaj predmeta stručne prakse usklađen je s teorijskim sadržajem nastavnih predmeta koje je student slušao u prethodnim semestrima. Napomena: praktična nastava se održava tijekom ljetnih praznika te stoga ne opterećuje semestralnu nastavu. Stoga ova nastava nije uračunata u dopustivo maksimalno opterećenje tijekom semestara. Praktična nastava izvodi se na odjelima za radiologiju, radioterapiju i nuklearnu medicinu kliničkih zdravstvenih ustanova i gradskih bolnica. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19172>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19172>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5981/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance