[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/95>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19203/2008/176180>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19203/2008/176181>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19203/2008/176182>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19203/2008/176180>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19203/2008/176181>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19203/2008/176182>
sisvu:description Osnovna načela neuropsihologije. Važnost neuropsihologijskog pristupa i timskog rada u dijagnostici i rehabilitaciji bolesnika s mozgovnom disfunkcijom. Ciljevi i postupak neuropsihologijskog ispitivanja. Organizacija funkcija u mozgu. Osnovne spoznajne ili kognitivne funkcije - opće intelektualne sposobnosti, mišljenje, percepcija, prostorne i konstrukcijske funkcije, pamćenje, učenje i ekspresivne funkcije (govor i praksija). Procjena kognitivnih i drugih funkcija u radnoj terapiji. Vrste smetnji kognitivnih funkcija, uzroci i učinci na ponašanje. Izvršne funkcije ? smetnje, uzroci i način ispitivanja. Pažnja i stupanj aktiviteta ? smetnje, uzroci i način ispitivanja. Emocionalne promjene i promjene ličnosti koje prate mozgovno oštećenje. Smetnje funkcija ovisno o vrsti mozgovnih oštećenja. Čimbenici o kojima ovisi oporavak kognitivnih i drugih funkcija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19203>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/95>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19203>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17250/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance