[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/95>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/176183>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/176184>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/176185>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/176204>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/177256>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/277372>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/277373>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/277388>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/277389>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/176183>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/176184>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/176185>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/176204>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/177256>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/277372>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/277373>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/277388>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19210/2008/277389>
sisvu:description Neurorazvojna i neurološka oštećenja. Razvojni referentni okvir. Razvoj tjelesne i prostorne sheme. Metode radnoterapijske procjene i mjerni instrumenti kod neurorazvojnih i neuroloških oštećenja. Analiza senzomotoričkih, perceptivnih, kognitivnih i psihosocijalnih komponenti nastalih zbog neurorazvojnih i neuroloških oštećenja i njihov utjecaj na izvođenje svakodnevnih aktivnosti. Terapijski pristupi u djece i odraslih . Neurorazvojni pristup: inhibicija abnormalne refleksne aktivnosti i facilitacija normalnog pokreta kroz aktivnosti svakodnevnog života. Kontrola posturalnih položaja tijekom izvođenja ciljanih aktivnosti. Pozicioniranje u krevetu pri izvođenju aktivnosti. Bilateralna integracija i razvijanje simetričnosti lijeve i desne strane tijela. Razvoj selektivnih pokreta ruke i šake. Senzorička integracija. Primarni senzorički sustavi: vestibularni, proprioceptivni i taktilni. Terapija senzoričke integracije: primjena kontroliranih osjetnih podražaja za poticanje razvoja senzomotoričkih sposobnosti, učenja konkretnih koncepata i postizanje automatizma funkcija pisanja, čitanja, sposobnost predočavanja i kontrole ponašanja. Referentni okvir zasnovan na učenju. Edukacijski, bihevioralni i kognitivni pristup. Spoznajno-perceptivni trening. Remedijacijski pristup i usmjeravanje na komponente aktivnosti (bottom up). Adaptacijski pristup i usmjeravanje na aktivnost (top down). Grafomotorika. Predvježbe crtanja i pisanja. Predvježbe samozbrinjavanja. Edukacija i supervizija obitelji. Grupna terapija. Mjerenje ishoda terapije i vođenje dokumentacije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19210>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/95>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19210>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17250/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17251/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance