[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/18>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19287/2007/158815>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19287/2007/158816>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19287/2007/158815>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19287/2007/158816>
sisvu:description ? Temeljne pretpostavke istraživačkog procesa ? znanstveni pristup; ? Važnost istraživanja za razvoj sestrinstva (sestra kao korisnik rezultata istraživanja i kao sudionik u istraživačkom procesu); ? Putovi spoznaje i uloga pojedinih elemenata (teorija, istraživanje, hipoteze i varijable); ? Uzorak i populacija (vrste uzoraka i načini odabira uzorka); ? Etički problemi u istraživanju; ? Mjerenje i mjerne ljestvice (metrijske osobine mjernog postupka - pouzdanost, valjanost, objektivnost i osjetljivost; vrste mjernih ljestvica); ? Vrste istraživanja ? Kvalitativna istraživanja (pregled kvalitativnog istraživanja, vrste kvalitativnih istraživanja, elementi oblikovanja kvalitativnog istraživanja); ? Pretpostavke kvalitativnog istraživanja (prikupljanje podatka, analiza podataka, pretpostavke pouzdanosti i valjanosti, ograničenja kvalitativnih istraživanja); ? Nacrti istraživanja na jednom subjektu i sekvencijalna istraživanja u kliničkim uvjetima; ? Predeksperimentalni, eksperimentalni, i kvazi-eksperimentalni istraživački nacrti (izbor uzorka, kontrola, valjanost, registriranje podataka); ? Longitudinalni istraživački nacrti; ? Kritički pregled objavljenih istraživanja (proces kritičke analize i kritika istraživačkog članka); ? Prikupljanje podataka i mjerenje (izvori podataka ? mjerenje, opažanje, postavljanje pitanja i ostali izvori podataka; registriranje i pohranjivanje podataka); ? Multivariatni pristup u nacrtima istraživanja; ? Uvod u multivariate postupke analize podataka; ? Opći multivarijatni linearni model; ? Osnovi faktorske analize; ? Regresijska analiza (osnovni modeli); ? Analiza varijaance; ? Diskriminativna analiza; ? Analiza preživljavanja; ? Primjena računalnih programa za provedbu multivarijatnih analiza podataka; ? Proces razvoja prijedloga istraživanja i njegova struktura; ? Pisanje izvještaja o rezultatima istraživanja (priprema rukopisa za objavljivanje, dijelovi izvještaja); ? Preporuke za pisanje i oblikovanje izvještaja o rezultatima istraživanja (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19287>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/18>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19287>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7575/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance