[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/18>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19287/2008/176927>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19287/2008/176928>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19287/2008/176927>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19287/2008/176928>
sisvu:description - Temeljne pretpostavke istraživačkog procesa ? znanstveni pristup; - Važnost istraživanja za razvoj sestrinstva (sestra kao korisnik rezultata istraživanja i kao sudionik u istraživačkom procesu); - Putovi spoznaje i uloga pojedinih elemenata (teorija, istraživanje, hipoteze i varijable); - Uzorak i populacija (vrste uzoraka i načini odabira uzorka); - Etički problemi u istraživanju; - Mjerenje i mjerne ljestvice (metrijske osobine mjernog postupka - pouzdanost, valjanost, objektivnost i osjetljivost; vrste mjernih ljestvica); - Vrste istraživanja - Kvalitativna istraživanja (pregled kvalitativnog istraživanja, vrste kvalitativnih istraživanja, elementi oblikovanja kvalitativnog istraživanja); - Pretpostavke kvalitativnog istraživanja (prikupljanje podatka, analiza podataka, pretpostavke pouzdanosti i valjanosti, ograničenja kvalitativnih istraživanja); - Nacrti istraživanja na jednom subjektu i sekvencijalna istraživanja u kliničkim uvjetima; - Predeksperimentalni, eksperimentalni, i kvazi-eksperimentalni istraživački nacrti (izbor uzorka, kontrola, valjanost, registriranje podataka); - Longitudinalni istraživački nacrti; - Kritički pregled objavljenih istraživanja (proces kritičke analize i kritika istraživačkog članka); - Prikupljanje podataka i mjerenje (izvori podataka ? mjerenje, opažanje, postavljanje pitanja i ostali izvori podataka; registriranje i pohranjivanje podataka); - Multivariatni pristup u nacrtima istraživanja; - Uvod u multivariate postupke analize podataka; - Opći multivarijatni linearni model; - Osnovi faktorske analize; - Regresijska analiza (osnovni modeli); - Analiza varijaance; - Diskriminativna analiza; - Analiza preživljavanja; - Primjena računalnih programa za provedbu multivarijatnih analiza podataka; - Proces razvoja prijedloga istraživanja i njegova struktura; - Pisanje izvještaja o rezultatima istraživanja (priprema rukopisa za objavljivanje, dijelovi izvještaja); - Preporuke za pisanje i oblikovanje izvještaja o rezultatima istraživanja (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19287>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/18>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19287>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17263/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance