[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/18>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19293/2008/179330>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19293/2008/179331>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19293/2008/179332>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19293/2008/179333>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19293/2008/179330>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19293/2008/179331>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19293/2008/179332>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19293/2008/179333>
sisvu:description U kolegiju će studenti naučiti o utjecaju prehrane na zdravlje ljudi, upoznati se sa ulogom prehrane u nastanku vodećih javno-zdravstvenih problema, identificirati javnozdravstvene probleme prehrane u Hrvatskoj, navesti njihove uzroke, rasprostranjenost i način prevencije. Studenti će se upoznati sa specifičnostima prehrambenih potreba pojedinih dobnih skupina i savladati osnove dijetetike. Naučit će kako rješavati probleme i donositi odluke u skladu sa stavovima struke prema pojedinim aktuelnim temama. Upoznati se sa međunarodnim organizacijama i njihovim interesima te strategijama na području prehrane. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19293>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/18>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19293>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17306/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance