[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/18>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19295/2006/70543>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19295/2006/70544>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19295/2006/70545>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19295/2006/70543>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19295/2006/70544>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/19295/2006/70545>
sisvu:description Za kolegij SESTRINSTVO U SOCIJALNOJ ZAŠTITI potreba je u studiju da se sestre upoznaju sa kompletnom socijalnom zaštitom, a to su slijedeće cjeline: 1. Korisnici socijalne skrbi 2. Prava u sustavu socijalne skrbi: -Savjetovanje -Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća -Pomoć za uzdržavanje -Pomoć za podmirenje troškova stanovanja -Jednokratne pomoći -Doplatak za tuđu pomoć i njegu -Pomoć i njega u kući -Osobna invalidnina -Osposobljavanje za samostalan život i rad Znanjem ovih prava sestra ulaskom u obitelj može pravilo uputiti pojedine članove u ostvarivanje njihovih prava. 3. Skrb izvan vlastite obitelji Skrb izvan vlastite obitelji obuhvaća sve oblike smještaja ili boravka u udomiteljskoj obitelji, u domovima socijalne skrbi, kao i one oblike smještaja ili boravka koje pruža vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna i fizička osoba, kojima se korisniku osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje, psihosocijalna rehabilitacija, njega i druge potrebe. Socijalna skrb izvan vlastite obitelji ostvaruje se kao: - stalni smještaj , - tjedni smještaj , - privremeni smještaj , - cjelodnevni boravak i - poludnevni boravak 4. Ustanove socijalne skrbi su: 1. centar za socijalnu skrb, 2. domovi socijalne skrbi, 3. centar za pomoć i njegu, 4. gerontološki centri. 4.1. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB Stručne cjeline sa kojima će se medicinska sestra upoznati u centru za socijalnu skrb jesu: a. opći socijalni rad b. zaštita djece i mladeži s poremećajima u ponašanju, c. zaštita osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolesti, d. brak, odnosi u braku i odnosi roditelja i djece, e. skrbništvo i posvojenje, udomiteljstvo, f. zaštita starijih osoba. Sestre sudjelovanjem u stručnim cjelinama centra: - upoznaju ustroj stručnih cjelina - upoznaju opseg, strukturu i druge karakteristike problema koji se primarno rješavaju u određenoj stručnoj cjelini, - prisustvuju radnjama u postupku ostvarivanja socijalne skrbi. 4.2. DOMO (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19295>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/18>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19295>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7560/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance