[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/36>
sisvu:description Kardiologija P-15; Osnove anatomije, fiziologije i patofiziološki procesi nastanka bolesti kardiovaskularnog sustava, dijagnostičke metode u kardiologiji; anamneza i fizikalni pregled, neinvazivne i invazivne metode; elektrokardiografija, test opterećenja; postupke prepoznavanja i intervencije kod zatajivanja srca, reumatske vrućice, obilježja; stečene srčane greške, prirođene srčane greške i upalnih bolesti srca, ishemijske bolesti srca, poremećaji srčanog ritma, provodne smetnje srca, bolesti aorte i perifernih arterija, arterijska hipertenzija, ateroskleroze; obilježja bolesnika nakon kardiokirurškog zahvata i postupci kardiopulmonalne reanimacije. Pulmologija P-15; Osnove anatomije, fiziologije i patofiziološki procesi nastanka bolesti respiratornog sustava, dijagnostičke metode u pulmologiji; anamneza i fizikalni pregled. Kronične opstruktivne plućne bolesti, tuberkuloza pluća, sarkoidoza, pneumonije, karcinom bronha i pluća, urgentna stanja u pulmologiji, farmakoterapijski postupci u pulmologiji. Reumatologija P-30; Patohistologija reumatskih bolesti; dijagnostičke metode u reumatologiji, obilježja autoimunih bolesti i sustavnih bolesti vezivnog tkiva, reumatoidnog artritisa, juvenilnog kroničnog artritisa, psorijatičnog artritisa, Reiterove bolesti, ankilozantnog spondilitisa, degenerativnih bolesti zglobova, degenerativnih bolesti kralježnice, ekstraartikularnog reumatizma, metaboličkih bolesti kostiju i zglobova. Ginekologija s porodiljstvom P-15; Osnove anatomije i fiziologije zdjelice; dijagnostičke metode u ginekologiji i porodnišvu, upalne bolesti donjih i gornjih dijelova genitalnog trakta žene; benigne i premaligne bolesti vrata maternice; mikroinvazivni i invazivni karcinom vrata maternice; benigne bolesti maternice; karcinom endometrija; korioepiteliom; endometrioza; benigni tumori jajnika; karcinom jajnika; menstruacijski ciklus i poremećaji menstruacijskog ciklusa, kontracepcija, sterilitet, inkontinencija mokraće. Fiziologija trudnoće i poroda; porođajno doba; preeklampsija; krvarenje u ranoj (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19329>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/36>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/19329>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7646/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7647/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance