[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20164/2006/88207>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20164/2006/88207>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Osnovni koncepti informacijske tehnologije (građa računala, računalske mreže). Korištenje računala i upravljanje datotekama (Microsoft Windows). Obrada teksta (Microsoft Word). Tablične kalkulacije (Microsoft Excel). Baze podataka (Microsoft Access). Prezentacije (Microsoft PowerPoint). Osnove programskog jezika Microsoft Visual Basic. Pristup Internetu (CARNet). Pretraživanje sadržaja Interneta i korištenje elektroničke pošte (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express). Online baze podataka. Izdavaštvo (Microsoft Publisher). Obrada slike (Adobe Photoshop). Animacija (Autodesk 3D Studio). Izrada i publiciranje web stranica (Microsoft Frontpage). Operacijski sustav Linux i uredski program OpenOffice. Osnove matematičkog programa Mathcad. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Program kolegija omogućuje studentu usvajanje znanja i vještina potrebnih za aktivno sudjelovanje u informacijskom društvu. To se odnosi na poznavanje operacijskog sustava osobnog računala i korištenje uredskog programa, korištenje Interneta, izradu web stranica, programiranje. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se provodi kroz predavanja (teoretski i praktički sadržaji) i laboratorijske vježbe u informatičkom kabinetu. Provjera znanja se vrši na završnom ispitu na računalu. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. Praćenje predavanja 20%, praćenje vježbi 30%, pripreme za završni ispit 50%. Način polaganja ispita Ispit se sastoji iz praktičnog rada na računalu uz asistenciju nastavnika. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta obuhvaća nadzor održavanja i pohađanja nastave, realizacija programa kolegija, te vrednovanje uspjeha provjere znanja i studentske ankete. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20164>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20164>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9665/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9667/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9669/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9670/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9673/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9675/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance