[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20167/2006/88209>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20167/2006/88209>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Definicija i podjela tehničkih materijala. Trendovi primjene materijala u tehnici. Struktura slitina. Fazni sastav slitina. Kruti rastvori. Intermedijatne faze. Kristalne nepravilnosti. Difuzija. Dijagrami stanja slitina. Metalografska analiza strukture. Strukture i svojstva polimernih materijala. Termoplasti i duroplasti. Elastomeri. Strukture i svojstva keramike. Strukture i svojstva kompozitnih materijala. Mehanička svojstva materijala. Osnovna ispitivanja materijala s razaranjem. Osnovna ispitivanja materijala bez razaranja. Posebna mehanička svojstva polimernih i keramičkih materijala i njihova ocjena. Električna svojstva materijala. Toplinska obrada čelika. Fe-Fe3C dijagram, ravnotežne i neravnotežne pretvorbe u čelika. TTT-dijagrami i njihova primjena. Osnovni postupci toplinske obrade čelika. Toplinska obrada lijevanih željeza. Toplinska obrada ostalih slitina. Mogućnost primjene pojedinih materijala u tehnici. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student će biti upoznat sa osnovama znanosti o materijalima. Bit će osposobljen za izbor materijala u inženjerskoj struci. Također savladat će osnovne metode toplinske obrade i inženjerstva površina. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, vježbe, konzultacije, seminarski rad, usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. 3 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno, od čega 30% auditornih i 70% laboratorijskih vježbi, samostalna priprema za ispit uz proučavanje obvezne literature. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Analiza usvojenosti gradiva uporabom povremenih testiranja studenata ili uz pomoć anonimnih studentskih anketa. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20167>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20167>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9665/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9667/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9669/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9670/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance