[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20171/2006/88323>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20171/2006/88323>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Neodređeni integral. Tablica osnovnih integrala. Osnovna pravila integriranja. Definicija određenog integrala. Newton-Leibnizova formula. Numerička integracija. Primjena određenog integrala na izračunavanje površine ravnog lika, duljine luka krivulje te obujma i ploštine rotacionog tijela. Primjena u mehanici i fizici. Pojam diferencijalne jednadžbe. Primjeri formiranja diferencijalnih jednadžbi. Metoda separacije varijabli. Homogene diferencijalne jednadžbe prvog reda. Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda. Ortogonalne trajektorije. Homogene i nehomogene linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima i primjena (harmonijska titranja, prigušene vibracije, jednostavne električne mreže). Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Redovi brojeva. Funkcijski redovi. Taylorov red. Fourierov red. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Program kolegija omogućuje studentu usvajanje znanja i vještina osnovnih matematičkih pojmova, metoda i postupaka, potrebnih za rješavanje problema u struci. U tome su zastupljena znanja iz integralnog računa, diferencijalnih jednadžbi i redova. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se provodi kroz predavanja i vježbe. Na predavanju studenti stječu teoretska znanja, a na. auditornim i praktičkim vježbana vještine primjene teoretskog znanja. Provjera znanja se provodi kroz parcijalne ispite, te na pismenom i usmenom dijelu ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Praćenje predavanja 20%, praćenje vježbi 20%, pripreme za pismeni dio ispita 30%, priprema za usmeni dio ispita 30%. Način polaganja ispita Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela ispita. Prolaz na pismenom preduvjet je za usmeni. Položeni parcijalni ?????? Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete uspješnosti izvedbe predmeta obuhvaća nadzor održavanja i pohađanja nastave, te realizacije programa kolegij (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20171>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20171>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9666/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9668/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9671/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9672/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9674/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9676/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance