[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20173/2007/124293>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20173/2007/124293>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Grafičke komunikacije. Proces konstruiranja i uloga modela. Tradicionalne, 2D i 3D CAD tehnike u oblikovanju modela. Opis oblika: teorija projiciranja, crteži sa više pogleda i presjeka, prostorne predodžbe. Normizacija i norme. Grafika tehničke dokumentacije: opis veličine, tolerancije i dosjedi, tekstura tehničkih površina. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Stjecanje znanja potrebnih za oblikovanje 2D geometrijskih modela 3D objekata i primjenu tradicionalnih i računalnih tehnika pri geometrijskom modeliranju. Razvijanje sposobnosti komuniciranja idejama konstrukcije uz pomoć tehničkih crteža usklađenih s normama. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava obuhvaća predavanja uz demonstraciju na računalu, praktični rad pomoću tradicionalnih alata i praktični rad na računalu korištenjem komercijalne programske opreme. Provjera znanja se provodi kontinuirano prateći grupe praktičnih radova uz usmenu prezentaciju, te na osnovi konačnog ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. 100% konstrukcijski praktični rad: izrada grupa grafičkih radova tradicionalnim alatima i pomoću računala. Priprema različitih oblika ispita (pismeni i usmeni). Podupiruće praćenje preporučenih materijala (Internet, knjige, časopisi). Stalne konzultacije vezane uz trenutni rad. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Stalna analiza efikasnosti usvajanja građe i uspjeha na konačnom ispitu, anonimni studentski povrat informacija i praćenje recentnih zahtjeva područja. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20173>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20173>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12865/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12867/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12870/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12871/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance