[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20174/2007/135013>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20174/2007/135013>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Ljevački procesi i postupci u proizvodnji odljevaka. Ljevaonički materijali. Skrućivanje metala i legura u kalupu. Uljevni i napajalni sustav. Pravila za konstruiranje odljevaka. Osobine ljevačkih slitina. Kriterij za odabir postupka lijevanja. Zaštita okoline u ljevaoničkoj proizvodnji. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Stjecanje znanja iz ljevačkih procesa i o postupcima kod proizvodnje odljevaka. Razumijevanje procesa skrućivanja u kalupu. Stjecanje znanja o principima konstruiranja odljevaka. Stjecanje vještina u projektiranju uljevnih i napajalnih sustava. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja uz upotrebu nastavnih pomagala. Polaganje pismenog i usmenog ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. 2 sata predavanja i 1 sat vježbi tjedno. Vježbe se sastoje od 70% auditornih i 30% radioničkih. Student treba proučiti 1 obvezni udžbenik. Način polaganja ispita Pismeni ispit s pet pitanja. Usmeni ispit s tri pitanja. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete i uspješnosti predviđa se kroz provođenje anonimnih anketa, te kroz praćenje prolaznosti studenata na ispitu. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20174>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20174>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12865/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12867/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance