[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/11>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20177/2006/103430>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20177/2006/103431>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20177/2006/103432>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20177/2006/103430>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20177/2006/103431>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20177/2006/103432>
sisvu:description Program obuhvaća materijalnu i kulturnu povijest u vremenskim razdobljima od pojave čovjeka kroz paleolitičko i neolitičko razdoblje, preko eneolitika, brončanodobnog do željeznodobnog razdoblja. Zemljopisno, program težište stavlja na euro-azijsko-afričkom kompleksu za starija razdoblja prapovijesti, te europsko-sredozemno-bliskoistočno područje za mlađa razdoblja prapovijesti. Kolegij uključuje slijedeće sadržaje: I. Pojam prapovijesti - Pojmovi i kategorije kao preduvjet za stjecanje spoznaja o tom dugotrajnom razdoblju. Vremensko određenje, periodizacija. II. Paleolitik - Pojava čovjeka i najstarija materijalna kultura. Prva oruđa. Pećinske nastambe. Paleolitičke kulture i njihov međusobni odnos i razvitak. III. Neolitik - Pojava keramike kao znak mijene društvenih i gospodarskih odnosa. Neolitizacija i tzv. neolitička revolucija: poljoprivreda i stočarstvo. Keramografija kao specijalizacija. Neolitsko oružje i oruđe. Društveni odnosi. IV. Eneolitik ? Vrijeme sudbonosnih događaja koji su imali veliki utjecaj na sva kasnija društvena kretanja. Velike seobe poremetile ritam života starosjedilaca. Indoeuropljani. Društveni odnosi, gospodarstvo. V. Brončano doba - Pojava metalurgije bronce. Spoznaja glavnih kulturnih grupa temeljem oblika naselja, naseobinskih objekata, materijalne kulture (oruđe i oružje, keramika), duhovnog života (način sahrane). Društveni odnosi, gospodarstvo. VI. Željezno doba - Korjenite promjene do kojih dovodi pojava tehnologije prerade željeza. Glavne kulturne grupe po cjelinama na europskom tlu čiji je nastanak potaknut nastajanjem velikih civilizacija. Hallstattska i Latenska kulturna grupa (starije i mlađe željezno doba). Situacija pred pojavu pisma u pojedinim dijelovima bliskoistočno-sredozemnog područja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20177>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/11>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20177>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11189/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11199/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11201/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11205/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance