[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/11>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20181/2006/103427>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20181/2006/103433>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20181/2006/103434>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20181/2006/103427>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20181/2006/103433>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20181/2006/103434>
sisvu:description 1. Uvodne metodološke zasade. Zemljopisne i vremenske odrednice (Sredozemlje, Grčka i Rim). Historiografija staroga vijeka, proučavanje staroga vijeka, vrste i karakteri izvora. Grčka i rimska historiografija, povijesna, književna i druga vrela. 2. Istočno Sredozemlje u II. tis. pr. Kr. Fenikija, Cipar, Kreta i okolne zemlje. Kreta i Mikena, Ilijada i Odiseja Oblikovanje grčke civilizacije od doseljenja do razdoblja kolonizacije. 3. Doba VI-V. st.: dovršenje oblikovanja polisa, grčko-perzijski ratovi, peloponeski ratovi. Uspon Makedonije u IV. st. Doba Aleksandra Makedonskog, helenizam. 4. Italija u II. i I. tis. pr. Kr. Italici. Etruščani. Osnutak Rima, kraljevstvo. Rimska Republika, ekspanzija. Punski ratovi. 5. Građanski ratovi I. st. pr. Kr. Dva trijumvirata. Cezar i Oktavijan. Početak Carstva 6. Povijest Rimskog Carstva od I. do V. st. Dinastije i carevi. Pojava kršćanstva. 7. Uzroci propasti Rimskog Carstva. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20181>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/11>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20181>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11189/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11199/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11201/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11205/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance