[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/11>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20183/2006/103441>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20183/2006/103441>
sisvu:description Kolegij uključuje sljedeće sadržaje: 1. Paleografija: uvod u znanost. Pregled razvoja paleografije u svijetu i u Hrvatskoj. Latinska paleografija. Materijal i oblik rukopisa. Postanak i razvoj latinskog pisma. Srednjovjekovna minuskula. Beneventana. Karolina. Gotica. Humanistika. Kratice. Minijatura. 2. Diplomatika: povijest diplomatike uopće i u Hrvatskoj. Značaj diplomatike za povijesne znanosti i istraživanja. Diplomatička interpretacija. Vrste diplomatičkih isprava. Isprave na latinskom jeziku. Vanjske i unutarnje značajke. Protokol. Kontekst ili Tekst. Eshatokol. 3. Kronologija: sustavi računanja vremena, posebice u srednjemu vijeku. Osnovni dijelovi datuma, datiranje po svetkovinama. Početak godine. Era. Kontrolni elementi datuma. 4. Egdotika: razvoj egdotike općenito i u Hrvatskoj. Osnovna pravila o izdavanju građe. 5. Epigrafija, numizmatika, heraldika, sfragistika, genealogija: pregled razvoja spomenutih pomoćnih povijesnih znanosti. Natpisi na tvrdim materijalima. Povijest kovanog i papirnog novca. Postanak grbova, pravila za sastavljanje grbova, povijest razvitka grbova. Materija, oblici, dimenzije, tipovi pečata, način pečaćenja, tajni pečati. Izučavanje podrijetla, razvoja i grananja obitelji, porodica, plemena. Izrada i vrste rodoslovlja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20183>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/11>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/140/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20183>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11190/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11200/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11202/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11206/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance