[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20196/2006/88330>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20196/2006/88330>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Gibanje. Krivocrtna gibanja; kružno gibanje. Masa i sila, zakon opće gravitacije. Energija, rad i zakoni održanja. Inercijske sile. Relativnost. Gibanje krutog tijela. Mehanika fluida. Harmonijsko titranje. Prigušeno i prisilno titranje. Valovi, brzina valova, Dopplerov efekt. Toplina, plinski zakoni. Prijenos topline. Kinetičko molekulska teorija. Osnovi termodinamike. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijanje i produbljivanje kompetencija iz područja prirodnih znanosti nužnih za razumijevanje problematike struke. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe. Provjeravanje znanja je kolokvijima tijekom semestra te pismenim i usmenim ispitom nakon obavljene nastave. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. 30% auditorne vježbe, 70% laboratorijske vježbe. Proučavanje literature ? 200 stranica. Način polaganja ispita Ispit je pismeni i usmeni, a kolokviji tijekom semestra. Ocjena s usmenog ispita je konačna. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Konzultacije i ankete. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20196>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20196>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9673/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9675/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance