[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20197/2006/88331>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20197/2006/88331>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Primjene materijala u elektrotehnici. Kristalna i amorfna struktura. Fazni sustavi slitina. Svojstava i struktura metala. Bitne značajke makromolekula. Osnovna svojstva poliplasta. Struktura i svojstva keramike. Struktura i svojstva kompozicijskih materijala. Električna i magnetska svojstva materijala. Definicije vodiča, poluvodiča i izolatora. Osnovana mehanička svojstva materijala. Antikorozijska svojstva materijala. Osnovni tehnološki postupci preradbe materijala. Toplinska obrada. Moderne tehnologije. Vrste materijala i mogućnost primjene pojedinih tehnologija preradbe. Konstrukcijska, ekološka i ekonomska motrišta primjene materijala. Metode izbora materijala. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student će biti upoznat sa osnovama znanosti o materijalima. Bit će osposobljen za izbor materijala u elektrotehnici. Također savladat će osnovne postupke prerade elektrotehničkih materijala. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, vježbe, konzultacije, seminarski rad, usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. Ukupno 30 sati predavanja i 15 sati vježbi. Vježbe su 100% laboratorijske. Priprema za ispit. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Analiza usvojenosti gradiva uporabom povremenih testiranja studenata ili uz pomoć anonimnih studentskih anketa. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20197>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20197>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9673/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9675/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance