[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20198/2007/124300>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20198/2007/124300>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Električni naboj. Skalarna i vektorska polja. Coulombov zakon. Jakost električnog polja. Polje točkastog naboja. Superpozicija. Polja kontinuiranih struktura naboja. Silnice. Definicija potencijala i napona. Polje potencijala točkastog naboja. Svojstvo konzervativnosti. Dielektrični materijali i vodiči u polju. Influencija. Gustoća električnog pomaka. Gaussov zakon. Kondenzatori i kapacitet. Kuglasti, cilindrični i pločasti kondenzator. Gustoća energije i energija električnog polja. Električna struja. Vodljivost i otpor. Ohmov zakon. Jouleov zakon. Temperaturna ovisnost. Osnovni zakoni električnih krugova. Magnetska sila na naboj u gibanju. Magnetski tok. Magnetska indukcija. Biot-Savartov zakon. Zakon protjecanja. Magnetska svojstva materijala. Magnetiziranje i permeabilnost. Krivulje magnetiziranja. Magnetski krugovi. Faradayev zakon. Samoindukcija i međuindukcija. Gustoća energije i energija magnetskog polja. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razumijevanje pojmova, temeljnih zakona i principa koji se odnose na električna i magnetska polja te električne struje. Osnovna znanja potrebna za analizu elektromagnetnih uređaja i komponenata električnih krugova. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih se znanje provjerava testovima, kontrolnim zadaćama i domaćim zadaćama. Auditorne vježbe u sklopu kojih se studenti pripremaju za provjere na predavanjima te izradu završnog rada. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Predavanja - 45 sati (2 boda). Vježbe - 45 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 45 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća i završnog rada 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Testovi, kontrolne zadaće, domaće zadaće i završni rad formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješća o prolaznosti na testovima i ko (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20198>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20198>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12872/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12874/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance