[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20630/2006/88339>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20630/2006/88339>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Zakoni gibanja, relativnost. Harmoničko titranje u mehanici. Prigušeno i prisilno titranje. Mehanički valovi. Superpozicija valova, stojni valovi. Dopplerov efekt. Elektromagnetsko titranje. Elektromagnetski valovi. Geometrijska optika. Fizikalna optika. Elementi kvantne fizike. Struktura tvari, Bohrov model atoma. Kvantni brojevi. Interakcija zračenja s materijom. Fotoefekt, Comptonov efekt, tvorba parova. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijanje i produbljivanje kompetencija iz područja prirodnih znanosti nužnih za razumijevanje problematike struke. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe. Provjeravanje znanja je kolokvijima tijekom semestra te pismenim i usmenim ispitom nakon obavljene nastave. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 3 ECTS. 30% auditorne vježbe, 70% laboratorijske vježbe. Proučavanje literature ? 150 stranica. Način polaganja ispita Ispit je pismeni i usmeni, a kolokviji tijekom semestra. Ocjena s usmenog ispita je konačna. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Konzultacije i ankete. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20630>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20630>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9677/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9679/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance