[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20632/2005/49481>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20632/2005/49481>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Grafičke komunikacije. Tradicionalne i CAD tehnike, uloga grafike. Opis oblika: teorija projiciranja, crteži sa više pogleda i presjeka, prostorne predodžbe. Normizacija i norme. Grafika tehničke dokumentacije: opis veličine, tolerancije i dosjedi, geometrijske tolerancije, tekstura tehničkih površina. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Stjecanje znanja potrebnih za oblikovanje i interpretaciju inženjerske grafike korištenjem tradicionalnih alata i računala. Razvijanje sposobnosti korištenja grafike kao sustava za komuniciranje u kojem su ideje izražene jasno i u skladu s normama. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava obuhvaća predavanja uz demonstraciju na računalu, praktični rad pomoću tradicionalnih alata i praktični rad na računalu korištenjem komercijalne programske opreme. Provjera znanja se provodi kontinuirano prateći grupe praktičnih radova uz usmenu prezentaciju, te na osnovi konačnog ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. 100% konstrukcijski praktični rad: izrada grupa grafičkih radova tradicionalnim alatima i pomoću računala. Priprema različitih oblika ispita (pismeni i usmeni). Podupiruće praćenje preporučenih materijala (Internet, knjige, časopisi). Stalne konzultacije vezane uz trenutni rad. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Stalna analiza efikasnosti usvajanja građe i uspjeha na konačnom ispitu, anonimni studentski povrat informacija i praćenje recentnih zahtjeva područja. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20632>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20632>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6214/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6216/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance