[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20635/2006/58906>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20635/2006/88345>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20635/2006/58906>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20635/2006/88345>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Neodređeni integral. Integriranje jednostavnijih funkcija i pravila integriranja. Pojam određenog integrala i njegovo izračunavanje. Primjena određenog integrala. Obične diferencijalne jednadžbe prvoga reda. Izvori i modeliranje. Osnovni tipovi i metode rješavanja. Primjene u inženjerstvu. Obične diferencijalne jednadžbe višega reda. Linearna jednadžba s konstantnim koeficijentima i primjena. Postupak varijacije konstanata. Sustavi diferencijalnih jednadžbi. Funkcije više promjenljivih. Parcijalne derivacije. Tangencijalna ravnina. Potpuni diferencijal i linearizacija funkcije. Taylorova formula i aproksimacija funkcije. Ekstremi i relativni ekstremi te primjena u problemima optimizacije. Dvostruki integral. Pravila integriranja i zamjena promjenljivih. Primjena. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Program kolegija omogućuje studentu usvajanje znanja i vještina osnovnih matematičkih pojmova, metoda i postupaka potrebnih za rješavanje problema u struci. U tome su zastupljeni sadržaji iz integralnog računa, diferencijalnih jednadžbi i funkcija više promjenljivih. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Provođenje nastave: predavanja, vježbe, samostalni zadaci, konzultacije. Način provjere znanja: aktivnost u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Praćenje predavanja 20%, praćenje vježbi 20%, pripreme za pismeni dio ispita 30%, priprema za usmeni dio ispita 30%. Način polaganja ispita Ispit se sastoji iz pismenog i i usmenog dijela ispita. Prolaz na pismenom preduvjet je za usmeni. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta obuhvaća nadzor održavanja i pohađanja nastave, te realizacije programa kolegija, kao i postignutih uspjeha studenata u zadanim zadacima te na ispitu. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20635>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20635>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9678/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9680/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9682/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance