[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20638/2005/49487>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20638/2005/49487>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Proizvodnja metala i njihovih legura. Dijagram željezo - ugljik. Dijagrami stanja legura obojenih metala. Karakterizacija mikrostrukture. Optička mikroskopija. Elektronska mikroskopija. Mikrostruktura i svojstva materijala. Teorijska i realana čvrstoća materijala. Osnovna mehanička svojstva materijala. Rezultati vlačnog pokusa. Konvencionalni i stvarni dijagram naprezanje deformacija. Vlačna čvrstoća. Granica razvlačenja. Modul elastičnosti. Tvrdoća. Tribološka svojstva materijala. Mehanizmi i metode modifikacije svojstava legura. Korozijska svojstva materijala. Električna svojstva meterijala. Magnetska svojstva materijala. Meki i tvrdi magneti. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student će biti upoznat sa proizvodnjom i svojstvima materijala, kao i sa karakterizacijom mikrostrukture. Također savladat će osnovne metode modificiranja svojstava legura. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, vježbe, konzultacije, seminarski rad, usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. Ukupno 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Priprema za ispit. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Analiza usvojenosti gradiva uporabom povremenih testiranja studenata ili uz pomoć anonimnih studentskih anketa. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20638>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20638>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6215/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6217/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance