[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20639/2005/54661>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20639/2005/54661>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Struktura materije. Električna svojstva tvari. Električno polje, potencijal. Ohmov zakon. Realni naponski izvor. Kirchhoffovi zakoni. Rad i snaga istosmjerne struje. Magnetsko polje. Magnetski tok. Magnetska indukcija. Jakost magnetskog polja. Gibanje naboja u magnetskom polju. Elektromagnetska indukcija i Lenzovo pravilo. Magnetska svojstva tvari. Magnetski krug. Magnetska energija svitka i električna energija kondenzatora. Stvaranje sinusne EMS-e. Frekvencija, fazni odnosi, efektivne i srednje vrijednosti. Metode računanja s izmjeničnim veličinama. Strujni krug izmjenične struje s R, L, C elementima. Faktor snage. Trofazni simetrični sustav i rotaciono magnetsko polje. Transformator. Sinkroni generator i asinkroni motor. Istosmjerni strojevi. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razumijevanje odnosa električkih veličina. Sposobnost rješavanja mreža i određivanja ponašanja električnih pojava u mrežama. Poznavanje osnovnog principa rada električnih strojeva i elektroničkih komponenata. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih se znanje provjerava testovima, kontrolnim zadaćama i domaćim zadaćama. Auditorne i laboratorijske vježbe u sklopu kojih se studenti pripremaju za provjere na predavanjima. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 3 ECTS. Predavanja i vježbe 45 sati (2 boda), vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Testovi, kontrolne zadaće i domaće zadaće formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješća o prolaznosti na testovima i kontrolnim zadaćama, te statistika broja bodova na zadaćama. Na kraju statistika prolaznosti ispita. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20639>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20639>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6215/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6217/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance