[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20647/2006/88355>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20647/2006/88355>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Značenje i mogućnosti grafičkih komunikacija. Proces konstruiranja i uloga modela. Tradicionalne, 2D i 3D CAD tehnike za izradu dokumentacije, opis komponenata i uporabe CAD sustava. Opis oblika. Simboli elektrotehničkih i elektroničkih elemenata i sklopova. Vrste, izrada i uporaba shema iz područja elektrotehnike. Normizacija i norme, označavanje elemenata prema IEC propisima. Grafika tehničke dokumentacije. Crtežna i tekstualna dokumentacija u elektrotehnici. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijanje sposobnosti izrade i komuniciranja tehničkom dokumentacijom usklađenom s normama, korištenjem tradicionalnih i računalnih tehnika. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava obuhvaća predavanja uz demonstracije na računalu, praktični rad pomoću tradicionalnih alata i praktični rad na računalu korištenjem komercijalne programske opreme. Provjera znanja se provodi kontinuirano prateći grupe praktičnih radova uz usmenu prezentaciju, te na osnovi konačnog ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. 100% konstrukcijski praktični rad: izrada grupa grafičkih radova tradicionalnim alatima i pomoću računala. Priprema različitih oblika ispita (pismeni i usmeni). Podupiruće praćenje preporučenih materijala (Internet, knjige, časopisi). Stalne konzultacije vezane uz trenutni rad. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Stalna analiza efikasnosti usvajanja građe i uspjeha na konačnom ispitu, anonimni studentski povrat informacija i praćenje recentnih zahtjeva područja. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20647>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20647>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9681/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance