[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20649/2006/88357>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20649/2006/88357>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Nestacionarno (prijelazno) stanje u strujnim krugovima istosmjerne struje. Periodički promjenjive el.veličine. Karakteristične vrijednosti periodičkih veličina (efektivne i srednje vrijednosti). Elementi el.mreže. Primjena kompleksnog računa u analizi mreža sa sinusoidalnim strujama i naponima. Pojam i svojstva impendancije i admintancije. Strujna i naponska rezonancija. Trenutna, radna, jalova i prividna snaga. Prilagođenje trošila. Analiza el.mreža s linearnim elementima (primjena Kirchhoffovih zakona, konturne struje, naponi čvorova, superpozicija, teoremi mreža, transfiguracija trokut-zvijezda). Simetrični i nesimetrični trofazni sustavi. Rotaciono mag.polje. Zavojnica sa željeznom jezgrom u krugu izmjenične struje. Fizikalna slika rada transformatora. Nelinearnost u izmjeničnim mrežama i primjena Fourierove analize. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje s osnovnim električnim veličinama, pojmovima i zakonitostima. Sposobnost rješavanja numeričkih zadataka iz područja elektrotehnike. Izvođenje pokusa te kvalitativna analiza ustanovljenih ili izmjerenih veličina. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, vježbe auditorne i laboratorijske. Auditorne vježbe na kojima studenti aktivno sudjeluju. Laboratorijske vježbe obuhvaćaju izvođenje pokusa iz područja obrađenih na predavanjima. Kontrolne i domaće zadaće. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Predavanja i vježbe 90 sati (4 boda), vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 60 sati (2 boda), vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Pismeni i usmeni. Pismeni dio ispita moguće položiti pomoću kontrolnih zadaća. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješća o prolaznosti na kontrolnim zadaćima. Na kraju statistika prolaznosti ispita. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20649>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20649>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9682/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance