[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20650/2005/49497>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20650/2005/49497>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Programiranje u programskom jeziku C. Sintaksa. Petlje u programima. Naredbe za uvjetni skok. Jednodimenzionalna i dvodimenzionalna polja. Funkcije. Pokazivači i strukture. Veza pokazivača i polja. Pokazivači kao argumenti funkcija. Dinamička alokacija memorije. Rad s datotekama. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Sposobnost razvijanja programske opreme u programskom jeziku C. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih se znanje provjerava testovima, kontrolnim zadaćama i domaćim zadaćama. Laboratorijske vježbe u sklopu kojih se studenti pripremaju za provjere na predavanjima te izradu završnog rada. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Predavanja i vježbe - 75 sati (3 boda). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 60 sati (2 boda); Vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća i završnog rada 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Testovi, kontrolne zadaće, domaće zadaće i završni rad formiraju konačnu ocjenu . Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješća o prolaznosti na testovima i kontrolnim zadaćama, te statistika broja bodova na zadaćama. Na kraju statistika prolaznosti ispita. Preduvjeti za upis predmeta Primjena računala I. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20650>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20650>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6219/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance