[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/133928>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/193921>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/235531>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/235532>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/252707>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/252708>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/260714>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/133928>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/193921>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/235531>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/235532>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/252707>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/252708>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20706/2007/260714>
sisvu:description Sadržaj Projektnog studija III je izrada projekta zgrade za odgoj i obrazovanje unutar javnih površina stambenog naselja. Urbanistička komponenta zadatka obuhvaća izradu koncepta urbanističko-perivojnog rješenja šireg predjela osnovne škole i dječje ustanove te rješenje tematskoga perivoja. Projektantska komponenta razvija projekt u okviru datosti konteksta, parcele i predviđenog programa koji svojim oblikovnim i tehničkim rješenjima zadovoljava suvremene arhitektonske kriterije. Projektni studiji omogućuju studentu efikasnu integraciju stručnih znanja kroz razvoj kompleksnog i individualnog projektnog zadatka. Složenost zadataka se razvija kroz četiri studija u drugoj i trećoj godini. Projektni studio predstavlja okosnicu studijskog programa jer povezuje arhitektonsko projektiranje s urbanističkim uvjetima i tehničkim zahtjevima gradnje. Radom u studiju studenti se upoznaju s postupkom projektiranja kojim se prostor i građevina razvijaju kroz kontekst, formu, funkciju, tehnologiju i materijal. Projektom, koji se izrađuje u projektnom studiju, integriraju se znanja iz više strukovnih predmeta. U projektnom studiju aktivno sudjeluju nastavnici specijalisti za pojedine aspekte građenja sredine i građevine. Projektni studio je okvir unutar kojeg student obavezno prolazi ukupan proces i sadržaj arhitektonskog projektiranja kojim se osigurava ispunjenje svih za građevinu bitnih propisanih zahtjeva. Istovremeno studenti svladavaju oblikovno-konceptualne i urbanističko-tehničke metodološke osnove urbanističkog i perivojnog projektiranja. Pored integracije znanja Projektni studio potiče i individualni kreativni pristup rješavanju problema kod svakog pojedinog studenta. Unutar studija se razvija i problemska analiza, istraživanje i upotreba tradicionalnih i suvremenih tehnologija. U okviru radnog procesa stječe se razumijevanje odnosa inženjera i društva, profesionalne etike, djelovanja na održivost okoliša, upravljanja projektom i učinkovite komunikacije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20706>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20706>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15180/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance