[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20713/2007/151337>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20713/2007/151337>
sisvu:description Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenim informatičkim tehnologijama, te informatičkom infrastrukturom i resursima dostupnim na ustanovi. Predmet je usmjeren ka stjecanju praktičnih znanja u korištenju suvremenih programskih alata. Studenti trebaju steći pregled i bazično ovladati 2D računalnom grafikom (2D rasterska i vektorsku grafika, 2D osnove CAD alata za potrebe tehničkog crtanja na računalu) i konceptualnim 3D alatom namjenjenim arhitektonskom radu. Savladati osnove rada na računalu i u mrežnom okruženju, kao i rad s periferijskim uređajima. Steći pregled tehnika i suvremenih alata, te njihovo podrućje primjene. Upoznati se konceptima računalne grafike, 2D rasterska grafika, 2D vektorska grafika i CAD crteži. Svladati osnove skeniranja vlastitih skica kao podloge za obradu rasterskih podataka. Svladati osnovne i napredne tehnike rada s rasterskim podacima i stvaranje kolaža. Usvojiti obradu 2D vektorske grafike uz pretvorbu rasterskih podataka (vektorizacija). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20713>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20713>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15171/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance