[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20726/2008/236871>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20726/2008/236871>
sisvu:description Specifični korpus znanja i umijeća iz područja stvaranja radnih prostora, uredskih i upravnih zgrada, te trgovačkih, odnosno višenamjenskih zgrada i centara. Društveni, gospodarski, znanstveni i tehnologijski čimbenici i njihov utjecaj na organizaciju i oblikovanje radnoga prostora u upravnim i administrativnim zgradama, industrijskim zgradama i kompleksima, robnim kućama, trgovačkim i višenamjenskim centrima. Analiza radnoga mjesta i radnog prostora u pojedinim radnim procesima. Zadovoljavanje vizualne, estetske komponente sa složenim fizikalnim uvjetima u oblikovanju čovjekovoga okruženja u radnom ambijentu i na radnom mjestu. Definiranje prostornoga programa. Odgovornost i djelovanje arhitekta u programiranju, planiranju i projektiranju zgrada za rad i trgovinu. Prostornoorganizacijski i konstruktivni čimbenici. Znanstvenotehnički, gospodarski i antroposocijalni čimbenici. Modularno strukturiranje prostora i arhitektonski oblikovni obrasci. Normativi minimalnih vrijednosti i uvjeta u projektiranju ćelijskih i velikih radnih prostora. Organizacijsko raščlanjivanje uredskih površina. Suvremene tendencije u planiranju i projektiranju uredskih zgrada. Trgovački prostori (robne kuće, trgovački i opskrbni centri, specijalizirane trgovine, supermarketi i tržnice) i odnos s ostalim namjenama u multifunkcionalnim centrima. Razvitak trgovanja i utjecaj na strukturiranje prodajnoga prostora. Funkcionalni prostorni programi i suvremene sheme koncipiranja prodajnog prostora. Atmosfera kupovanja, stimulacija i kumulacija atraktivnosti. Sustavi prodaje. Odnos tijekova roba i kupaca i prostornonamjenska raščlamba trgovačkih prostora. Dobivene informacije na predavanju student primjenjuje tijekom projektiranja u VI. Semestru te prema izboru u predmetu Projektni studio VI., rješava odgovarajući arhitektonski zadatak (uredska zgrada, robna kuća, trgovački centar, višenamjenska zgrada, urbani višenamjenski ansambl itd.) (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20726>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20726>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/22000/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance