[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20731/2007/193919>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20731/2007/245347>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20731/2007/246391>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20731/2007/246790>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20731/2007/193919>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20731/2007/245347>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20731/2007/246391>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20731/2007/246790>
sisvu:description Generalni urbanistički plan kao instrument organizacije i funkcioniranja cjelovitog gradskog prostora. Kriteriji za procjenjivanje i određivanje optimalne namjene korištenja prostora grada. Elementi planiranja gradskog prostora i stvaranje urbanog okruženja. Kako se ugrađivala prostorna vizija i gradila urbana koncepcija na odabranim primjerima. Razvoj urbanističke planerske teorije i kritički osvrt. Plan namjene površina kao zakonski instrument za provođenje uređenja i organizirano upravljanja prostornim gradskim resursima i potencijalima. Cilj razvijanja kompleksnog sagledavanja problematike prostorne organizacije grada. Osposobljavanje za rad u multidisciplinarnim urbanističkim timovima. Unapređivanje racionalnog procjenjivanja gradskih problema. Učenje na iskustvima organizacije cjelovitih gradskih prostora. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20731>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20731>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15180/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance