[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20735/2006/111921>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20735/2006/111921>
sisvu:description Kao prvi kolegij iz područja pejzažne arhitekture ovaj kolegij upoznaje studente s osnovnim polazištima i principima perivojnoga projektiranja, koje se ponajprije odnosi na perivojne prostore u gradu (gradski perivoji, perivoji stambenih naselja, dječja igrališta, perivojni trgovi, šetališta, tematski perivoji, perivoji uz javne, poslovne i hotelske zgrade i drugi tipovi perivojne arhitekture grada). Kolegij pruža studentima osnovna znanja o arhitektonskim, likovnim, prirodnim i biotehničkim čimbenicima važnim za projektiranje perivojne arhitekture. Cilj je kolegija dati studentima temeljna znanja za perivojno projektiranje i razviti sposobnost primjene općih principa perivojne kompozicije temeljenih na kulturno-povijesnom odčitavanju najvrjednijih ostvarenja perivojne umjetnosti u svijetu. Studenti će stečena znanja i sposobnosti primijeniti i iskazati u projektu kojega će raditi istovremeno u sklopu Projektnoga studija 3 u 5. semestru (glavni zadatak projekta bit će, uz projekt osnovne škole ili dječje ustanove, isprojektirati perivoj stambenog naselja ili tematski perivoj). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20735>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20735>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11821/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance