[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20737/2007/167562>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20737/2007/167562>
sisvu:description Definicija prostornog planiranja. Čovjek i prostor. Selo. Grad. Primarna i sekundarna urbanizacija. Geografski uvjeti smještaja i razvoja gradova. Urbane funkcije gradskih naselja. Gradska aglomeracija. Konurbacija, megalopolis, ekumenopolis. Vrste regija. Krajobraz i identitet prostora. Posljedice ljudskog djelovanja na izgled krajobraza. Ugroženost prirodne sredine. Zaštita prostora. Metode i tehnologije izrade prostornih planova. Prostorni planovi i praktični problemi provođenju prostornih planova. Temeljna svrha predavanja jest da studentima pruži osnovni pregled teorije struke prostornog planiranja. Nadalje, da studente upozna s osnovnim zadaćama u planiranju i uređenju prostora, da ih upozna sa posljedicama ljudskog djelovanja u prostoru, potrebama zaštite prostora i krajobraza. Konačno, da ih upozna sa vrstama prostornih planova, osnovnim metodološkim postupcima izrade prostornih planova te problemima provođenja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20737>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20737>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15182/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance