[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20775/2008/221714>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20775/2008/221715>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20775/2008/221714>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/20775/2008/221715>
sisvu:description - statika konstrukcija, osnovni pojmovi, jednostavni sustavi - prikaz prijenosa sila na primjeru obiteljske kuće - osnove o otpornosti materijala, o materijalima, prijenosu sila, ravnoteži unutarnjih i vanjskih sila - osnove proračunavanja rešetkastih konstrukcija - osnove proračunavanja okvirnih i lučnih konstrukcija - osnove stabilnosti konstrukcija - osnove kompjutorskog modeliranja i proračunavanja konstrukcija Upoznavanje sa osnovama proračunavanja jednostavnih štapastih konstrukcija kao i na primjeru masivnih i skeletnih stambenih zgrada. Prijenosi površinskoh opterećenja i prikaz linijskog djelovanja kao i djelovanja u jednoj točki. Razvijanje osjećaja za elemente konstrukcije i načine prijenosa sila u konstrukcijama. Principi djelovanja sila na konstrukcije, odgovora reaktivnih sila i stanja ravnoteže svih sila vanjskih i unutarnjih u konstrukciji. Različiti primjeri od najjednostavnijih do složenijih, rešetkastih, okvirnih, lučnih i sl. Principi stabilnosti konstrukcija, djelovanje sila na stupove, stabilnost kod tlačnih elemenata, bočna stabilnost na prevrtanje večih grednih ili rešetkastih sustava. Modeliranje i WinSTRUDL proračunavanje jednostavnih konstrukcija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20775>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/20775>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21230/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance