[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/21233/2007/124429>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/21233/2007/124429>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Inženjersko konstruiranje i C tehnike. O procesu konstruiranja. Uporaba geometrije za modeliranje: koordinate za 3D CAD modeliranje, geometrijski entiteti i relacije, 3D primitivi, korisnički koordinatni sustav, transformacije. Oblikovanje 2 i 3D modela. Vrste 3D CAD modela: žičani, površinski i model tijela (metode CSG, BREP). Modeliranje na osnovi značajke. Korištenje modela za analizu i izradu prototipa. Norme za razmjenu podataka. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijanje razumjevanja recentne inženjerske grafike i upoznavanje sa računalnim tehnikama 3D i 2D geometrijskog modeliranja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava obuhvaća predavanja uz demonstraciju na računalu, praktični rad na računalu korištenjem komercijalne programske opreme. Provjera znanja se provodi kontinuirano prateći grupe praktičnih radova uz usmenu prezentaciju. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. 100% konstrukcijski praktični rad: izrada grupa grafičkih radova na računalu. Priprema usmene prezentacije radova. Podupiruće praćenje preporučenih materijala (Internet, knjige, časopisi). Stalne konzultacije vezane uz trenutni rad. Način polaganja ispita Kontinuirana provjera znanja. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Stalna analiza efikasnosti usvajanja građe, anonimni studentski povrat informacija i praćenje recentnih zahtjeva područja. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/21233>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/21233>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12877/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12879/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance