[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/246/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/246/3>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/246/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22393/2007/143695>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22393/2007/143696>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22393/2007/143695>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22393/2007/143696>
sisvu:description Na kolegiju se govori o uvodnim poglavljima iz računalnog jezikoslovlja, interdisciplinarnog područja lingvistike i računalnih znanosti. Studente se uči o kodnoj prikazbi znakova i unikodu, tekstualnim formatima poput ODT-a, DOCX-a, RTF-a, LaTeX-a i DocBooka, regularnim jezicima i izrazima, računalnoj morfologiji i automatima, te ih se upoznaje s jezičnotehnološkim alatima. Studenti tijekom semestra sudjeluju u radu na projektu Hrvatske jezične riznice i izgradnji Hrvatskog jezičnog korpusa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (http://riznica.ihjj.hr/) u vidu seminarskog rada. Dolaženje na vježbe je obvezatno, a uvjet za potpis predstavlja dolazak i aktivan rad na minimalno 2/3 ukupnog broja vježbi u semestru, te prihvaćeni seminarski rad poslan u zadanom roku. Pisani ispit polaže se na računalu, a tiče se izgradnje regularnih izraza i automata. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22393>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/246/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/246/3>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/246/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22393>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14433/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14434/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14436/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance