[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/246/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22744/2008/217685>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22744/2008/217686>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22744/2008/234623>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22744/2008/217685>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22744/2008/217686>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22744/2008/234623>
sisvu:description Cilj predmeta Student treba naučiti osnove rada na osobnom računalu standardne konfiguracije. Znanja i vještine Rad s operacijskim sustavima s naredbenim redkom i grafičkim korisničkim sučeljem, korištenje osnovnih aplikativnih programa i usluge Interneta. Sadržaj predavanja Računalna i programska oprema. Jednokorisnički i višekorisnički operacijski sustavi. Uređivači i procesori teksta. Tablični kalkulatori. Programski alati za izradu i pripremu nacrta i slika. Izrada prezentacija. Osnove korištenja Interneta. Izrada web stranica. Sadržaj vježbi Laboratorijske:Osnove rada s operacijskim sustavima MS Windows i Unix/Linux. Rad u konzoli. Rad s programima za obradu teksta, tablične kalkulacije i prezentiranje. Osnove vektorske grafike. Programi za komunikaciju Internetom. Programi za izradu web stranica. Konstrukcijske:Samostalna izrada zadaća po temama laboratorijskih vježbi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22744>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/246/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22744>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20566/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance