[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22907/2007/125189>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22907/2007/125189>
sisvu:description I. Obavijesno (u osnovnim vremenskim, prostornim i jezičnim odrednicama): praslavenski jezik, slavenski jezici, južnoslavenski prajezik i njegovo grananje. Staroslavenski jezik: pojam, termini i sadržaji, njegovo mjesto među slavenskim jezicima i značenje za izučavanje povijesti slavenskih jezika, počeci slavenske pismenosti, slavenska pisma, redakcije i recenzije, hrvatska redakcija. II. Gramatička struktura staroslavenskoga jezika: Vokalni sustav staroslavenskoga jezika: podrijetlo i razvoj vokala (prema praslavenskome vokalnome sustavu izvedenu iz praindoeuropskog); vokalne alternacije (prijevoj, prijeglas, promjene jerova, kontrakcije, epenteze, proteze i metateze). Konsonantski sustav staroslavenskoga jezika: rasterećenje sustava u praslavenskome razdoblju u odnosu na praindoeuropski sustav; pojava novih konsonanata izazvanih trima palatalizacijama i jotovanjima. Iz morfološkog sustava staroslavenskoga jezika: sklonidba imenica; deklinacija zamjenica; pridjevi (prosta i složena deklinacija i komparacija); brojevi i njihova promjena; sprezanje glagola; tvorba priloga. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22907>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22907>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12142/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance