[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22908/2005/75016>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22908/2005/75086>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22908/2005/75016>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22908/2005/75086>
sisvu:description Kulturološka i poetološka slika renesanse. Temeljne značajke europske renesanse. Petrarkizam i njegove distribucije u nas; počeci renesansne poezije u Hrvatskoj; prva petrarkistička generacija (zbornik Nikše Ranjine iz 1507, Dž. Držić, Š. Menčetić). M. Marulića; M. Vetranovića. Žanrovi dramske književnosti u nas: pastorala, komedija, farsa, maskerata, itd. Pisci: M. Pelegrinović (v.s. "Čubranović"), N. Nalješković, H. Lucić, M. Benetović, A. Sasin. Posebna pozornost posvećuje se svim razinama djela M. Držića. Pastirski roman P. Zoranića, djelo P. Hektorovića i žanrovske dvojbe glede njega. Kulturno-književni rad hrvatskih protestanata (Vergerije ml., S. Konzul Istranin, A. Dalmatin i dr.). Književnost u drugoj polovici XVI. stoljeća. D. Ranjina, D. Zlatarić. Učeni krugovi, društva i akademije, njihov rad i djelovanje. Književnost kajkavskog književnog izraza u XVI. stoljeću. Veze između književnih središta. Književnost na prijelazu stoljeća i pojava manirističkih elemenata u književnim djelima hrvatskih pisaca: J. Baraković. "Inventura" minornih pisaca i njihovo značenje za renesansnu i hrvatsku književnost. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22908>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22908>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7213/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance