[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22909/2005/75012>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22909/2005/75013>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22909/2005/75012>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/22909/2005/75013>
sisvu:description Definiranje termina: teškoće i dileme. Genološka terminologija. Određivanje problemskog polja književne genologije. Književna genologija i teorija književnosti. Povijest genologije. Različitost pristupa problemima klasifikacije: retoričko-normativni, povijesno-filozofski, strukturno-funkcionalni. Induktivni pristup (formalna varijanta; sadržajna varijanta). Deduktivni pristup. Epika, lirika, dramatika. Poezija, proza, drama. Književne forme i povijest književnosti. Načela i temeljni periodizacijski pojmovi: problemi imenovanja i definiranja. Književni sustavi i književni pokreti; kratki prikaz temeljnih književnopovijesnih razdoblja: antika, srednjovjekovlje, humanizam, renesansa, manirizam, barok, klasicizam, romantizam, realizam, modernizam, postmodernizam. Književni rodovi. Problemi klasifikacije književnih formi. Sinkronijski pristup. Dijakronijski pristup. Načela klasifikacije. Invarijantni model. Žanrovski sustav. Uvjeti klasifikacije. Eksplicitne dodatne informacije. Implicitne dodatne informacije. Vertikalna klasifikacija. Horizontalna klasifikacija. Vrste, podvrste, žanrovi. Terminološka tipologija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22909>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/22909>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7213/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance