[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23090/2006/126010>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23090/2006/85018>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23090/2006/126010>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23090/2006/85018>
sisvu:description Uvod u znanost s raspravama o temeljnim pojmovima i teorijskim pristupima: Kulturna antropologija - socijalna antropologija - europska etnologija. Temeljni pojam znanosti - kultura. Kulturna antropologija - prirodna ili povijesna znanost. Nomotetski i idiografski pristupi. Emski i etski pristupi. Etnografija i terenski rad. Kulturni relativizam. Teorijski pravci: evolucionizam, difuzionizam, kulturni partikularizam, funkcionalizam, strukturalni funkcionalizam, manchesterska skola, strukturalizam, simbolička antropologija, historijska antropologija, kulturni materijalizam. Posebne teme (prema izboru predavača): Razmjena i darivanje. Etničnost i kultura. Teorije etničnosti. Etničnost i identitet. Izum tradicije i nacionalna integracija. Magija i religija. Ritual. Rituali prijelaza. Obitelj i srodstvo. Migracije, transnacionalizam. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23090>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23090>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9242/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance