[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23091/2006/84067>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23091/2006/84067>
sisvu:description Upoznavanje sa sadržajima studijskog programa: Pregled sveukupnih sadržaja studija, obveznih i izbornih. Tematska diferencijacija programa po skupinama srodnih kolegija (opći kolegiji, povijesni kolegiji, teorijski kolegiji, kolegiji usmjereni praksi, te moguće tematske podpodjele - primjerice: problemi jezika, identiteta, umjetnosti itd.). Institucionalni i organizacijski aspekti studiranja: Struktura sveučilišta, fakulteta, odsjeka, katedara. Međukatedarske, međuodsječne, međufakultetske i međusveučilišne spone. Prateći uredi i službe (studentska služba, ured za ECTS, biblioteka i dr.). Principi bodovnog sustava, personalizirani studij i prateći dokumenti (suplement diplomi). Pitanja udruživanja i razmjene studenata. Studentska zastupljenost na institucionalnoj razini. Inicijalna evaluacija znanja, interesa i potreba polaznika studija: Inicijalno testiranje znanja, vještina, interesa, očekivanja. Individualna evaluacija ("case study") rezultata s pratećim individualnim konzultacijama. Savjetodavno usmjeravanje. Upoznavanje s tehnikama i instrumentima studiranja, te s raspoloživim resursima: Rad u kompjutorskoj učionici, biblioteci, referalnom centru. Rad s izvaninstitucionalnim resursima (Sveučilišna biblioteka, arhivi i sl.). Terenski rad. Tehnike učenja ("active learning", "independent learning" i dr.). Akademska pismenost i zadane forme (seminarski rad, referat, esej, diplomski rad i dr.). Prava i obveze iz etičke sfere sveučilišnog života: Opći etički aspekti akademskog života (upoznavanje s etičkim kodeksom Sveučilišta i pratećim dokumentima). Studentska prava i obveze. Pitanja ravnopravnosti prema nacionalnoj, spolnoj/rodnoj, rasnoj, vjerskoj ili dr. pripadnosti. Autorska i srodna prava. Etička korektnost akademskog govora. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23091>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23091>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9242/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance