[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23120/2007/125980>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23120/2007/125980>
sisvu:description Predmet se bavi pitanjima kritike zapadnjačkih karakterističnih diskursa i afirmira autokritični diskurs u sagledavanju epistemoloških i ključnih socio-kulturno antropoloških problema suvremenog svijeta. U okviru toga proučavati će se slijedeće predmetne jedinice: hijerarhijski pojam kulture i civilizacije. Implikacije hijerarhijskog pristupa kulturi na dvije razine: intra-kulturnoj i globalnoj. Objektivnost u antropologiji: promatranje kulture "izvana" i "iznutra"(tzv. etski i emski pristup). Kritika evolucionističke paradigme i teorija modernizacije. Reifikacija i esencijalizam. Postmodernizam i budućnost etnografije. Kulturalne konstrukcije "drugog" kao različitog. Kultura u diskursu trećeg i četvrtog svijeta. Kulturni aspekti globalizacije. Suvremena kapitalistička kultura i kultura održivosti. Modernistički i postmodernistički pristupi identitetu: razlike i problemi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23120>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23120>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12148/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance