[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
sisvu:description Temeljna tematska područja kulturalnih studija: definicije kulture; jezik i kultura - kultura u jeziku; subjektivitet i identitet; etnicitet, rasa, nacija; spolne i rodne reprezentacije; medijska i mrežna kultura; kulturalni prostor: spacijalni aspekti kulturalnih studija; gradska i urbana kultura; teorija i praksa svakodnevice s posebnim osvrtom na generacijske stilove; politički aspekti u kulturi i kulturna politika; kognitivizam i kultura. Sažeti pogled na temeljne istraživačke i uopće spoznajne metode prisutne u kulturalnim studijima; primjena i primjeri: tekstualna analiza verbalnih, vizualnih, zvučnih i drugih tekstova; teorijska spekulacija, kritika i dekonstrukcija; analiza diskurza; socijalnosemiotičko i hermeneutičko čitanje kulturalnih znakova/simbola, kodova i tekstova; raščlanjivanje reprezentacija (predodžbi, stereotipa, diskurza "drugosti"); naratološko raščlanjivanje velikih kulturalnih naracija (primjerice naracija nacionalnih identiteta) i dekodiranje pojedinih sastavnica (primjerice mitema, političkih metafora itd.). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23121>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23121>
rdf:type univ-ont:CourseInstance